CCS

上海-加拉加斯航班
往返机票CNY 13 467无论您是在寻找上海到加拉加斯的最后一分钟机票,或是提前预订今后的旅行,敬请在这里享受您的旅行日期的最低票价。
请在下方探索法航从上海出发飞往加拉加斯的精选最低价往返航班:

选择去程 上海 > 加拉加斯

未来6个月的航班日历
星期日1 星期一2 星期二3 星期三4 星期四5 星期五6 星期六7

探索从上海的出发航班的其他目的地

可享受最优价格的行程示例

 

上海 (PVG) > 加拉加斯 (CCS)
2017年5月30日2017年6月3日

逗留时间
4 天
 
CNY 13 467
AF0111
AF0368
23:20
上海, 浦东国际机场
加拉加斯, Simon Bolivar
中转:
巴黎
AF0385
AF0112
16:25
加拉加斯, Simon Bolivar
上海, 浦东国际机场
中转:
巴黎
 

上海 (PVG) > 加拉加斯 (CCS)
2017年5月31日2017年6月3日

逗留时间
3 天
 
CNY 13 467
AF0111
AF0368
23:20
上海, 浦东国际机场
加拉加斯, Simon Bolivar
中转:
巴黎
AF0385
AF0112
16:25
加拉加斯, Simon Bolivar
上海, 浦东国际机场
中转:
巴黎
 

上海 (PVG) > 加拉加斯 (CCS)
2017年5月26日2017年5月29日

逗留时间
3 天
 
CNY 13 967
AF0111
AF0368
23:20
上海, 浦东国际机场
加拉加斯, Simon Bolivar
中转:
巴黎
AF0385
AF0112
16:25
加拉加斯, Simon Bolivar
上海, 浦东国际机场
中转:
巴黎
 

上海 (PVG) > 加拉加斯 (CCS)
2017年5月28日2017年5月31日

逗留时间
3 天
 
CNY 13 967
AF0111
AF0368
23:20
上海, 浦东国际机场
加拉加斯, Simon Bolivar
中转:
巴黎
AF0385
AF0112
16:25
加拉加斯, Simon Bolivar
上海, 浦东国际机场
中转:
巴黎
 

上海 (PVG) > 加拉加斯 (CCS)
2017年5月29日2017年6月1日

逗留时间
3 天
 
CNY 13 967
AF0111
AF0368
23:20
上海, 浦东国际机场
加拉加斯, Simon Bolivar
中转:
巴黎
AF0385
AF0112
16:25
加拉加斯, Simon Bolivar
上海, 浦东国际机场
中转:
巴黎
 

上海 (PVG) > 加拉加斯 (CCS)
2017年5月27日2017年5月30日

逗留时间
3 天
 
CNY 16 217
AF0111
AF0368
23:20
上海, 浦东国际机场
加拉加斯, Simon Bolivar
中转:
巴黎
AF0385
AF5200
16:25
加拉加斯, Simon Bolivar
上海, 浦东国际机场
中转:
巴黎
 

上海 (PVG) > 加拉加斯 (CCS)
2017年5月23日2017年5月27日

逗留时间
4 天
 
CNY 17 217
AF5201
AF0368
00:05
上海, 浦东国际机场
加拉加斯, Simon Bolivar
中转:
巴黎
AF0385
AF0112
16:25
加拉加斯, Simon Bolivar
上海, 浦东国际机场
中转:
巴黎
 

上海 (PVG) > 加拉加斯 (CCS)
2017年5月25日2017年5月28日

逗留时间
3 天
 
CNY 17 217
AF5201
AF0368
00:05
上海, 浦东国际机场
加拉加斯, Simon Bolivar
中转:
巴黎
AF0385
AF5200
16:25
加拉加斯, Simon Bolivar
上海, 浦东国际机场
中转:
巴黎