CCS

上海-加拉加斯航班
往返机票CNY 12 655无论您是在寻找上海到加拉加斯的最后一分钟机票,或是提前预订今后的旅行,敬请在这里享受您的旅行日期的最低票价。
请在下方探索法航从上海出发飞往加拉加斯的精选最低价往返航班:

选择去程 上海 > 加拉加斯

未来6个月的航班日历
星期日1 星期一2 星期二3 星期三4 星期四5 星期五6 星期六7

探索从上海的出发航班的其他目的地

可享受最优价格的行程示例

 

上海 (PVG) > 加拉加斯 (CCS)
2017年3月4日2017年3月8日

逗留时间
4 天
 
CNY 12 655
AF0111
AF0368
00:10
上海, 浦东国际机场
加拉加斯, Simon Bolivar
中转:
巴黎
AF0385
AF0112
17:35
加拉加斯, Simon Bolivar
上海, 浦东国际机场
中转:
巴黎
 

上海 (PVG) > 加拉加斯 (CCS)
2017年3月6日2017年3月9日

逗留时间
3 天
 
CNY 12 655
AF5201
AF0368
00:05
上海, 浦东国际机场
加拉加斯, Simon Bolivar
中转:
巴黎
AF0385
AF5200
17:35
加拉加斯, Simon Bolivar
上海, 浦东国际机场
中转:
巴黎
 

上海 (PVG) > 加拉加斯 (CCS)
2017年3月8日2017年3月11日

逗留时间
3 天
 
CNY 12 655
AF0111
AF0368
00:10
上海, 浦东国际机场
加拉加斯, Simon Bolivar
中转:
巴黎
AF0385
AF5202
17:35
加拉加斯, Simon Bolivar
上海, 浦东国际机场
中转:
巴黎
 

上海 (PVG) > 加拉加斯 (CCS)
2017年3月9日2017年3月12日

逗留时间
3 天
 
CNY 12 655
AF0111
AF0368
00:10
上海, 浦东国际机场
加拉加斯, Simon Bolivar
中转:
巴黎
AF0385
AF5202
17:35
加拉加斯, Simon Bolivar
上海, 浦东国际机场
中转:
巴黎
 

上海 (PVG) > 加拉加斯 (CCS)
2017年3月12日2017年3月15日

逗留时间
3 天
 
CNY 12 655
AF0111
AF0368
00:10
上海, 浦东国际机场
加拉加斯, Simon Bolivar
中转:
巴黎
AF0385
AF5200
17:35
加拉加斯, Simon Bolivar
上海, 浦东国际机场
中转:
巴黎
 

上海 (PVG) > 加拉加斯 (CCS)
2017年3月13日2017年3月16日

逗留时间
3 天
 
CNY 12 655
AF0111
AF0368
00:10
上海, 浦东国际机场
加拉加斯, Simon Bolivar
中转:
巴黎
AF0385
AF5202
17:35
加拉加斯, Simon Bolivar
上海, 浦东国际机场
中转:
巴黎
 

上海 (PVG) > 加拉加斯 (CCS)
2017年3月15日2017年3月18日

逗留时间
3 天
 
CNY 12 655
AF0111
AF0368
00:10
上海, 浦东国际机场
加拉加斯, Simon Bolivar
中转:
巴黎
AF0385
AF5202
17:35
加拉加斯, Simon Bolivar
上海, 浦东国际机场
中转:
巴黎
 

上海 (PVG) > 加拉加斯 (CCS)
2017年3月18日2017年3月21日

逗留时间
3 天
 
CNY 12 655
AF0111
AF0368
00:10
上海, 浦东国际机场
加拉加斯, Simon Bolivar
中转:
巴黎
AF0385
AF5202
17:35
加拉加斯, Simon Bolivar
上海, 浦东国际机场
中转:
巴黎